یادی از گذشتگان

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

از ابتدای تاسیس درمانگاه ، همواره تعدادی از مردان خوشنام و متدین وعاشق خدمت به مردم از بین جمعیت زنجانیها مسئولیت عضویت در هیئت

 

امنای درمانگاه راپذیرفته و در طول حیات پر برکت خود جهت ارتقاء و پیشرفت آن از هیچ کوششی دریغ نمینمایند.به منظور ارج نهادن به مقام

 

بزرگوارانی که تا پایان عمر مبارک خود درهیئت امنا و هیئت مدیره درمانگاه فعالیت نموده و به لقای معبود شتافتند . اسامی آن عزیزان ذیلادرج

 

میگردد تا با ذکر نام آنها،  یادشان را گرامی بداریم .

 

رحمت واسعه حق تعالی شامل حالشان باد

  ۲۱-آقای حاج جعفر آبرومند

 

  ۲۲-آقای حاج سید جواد صدیقی

 

۲۳-آقای حاج جواد میرزا باقری

 

 ۲۴-آقای حاج اسحق آل اسحق

 

 ۲۵-آقای حاج مهدی محرمی

 

  ۲۶-آقای حاج باقر روزبه

 

۲۷-آقای حاج سجاد نجات

 

  ۲۸-آقای حاج ابوالحسن قائمی

 

  ۲۹-آقای حاج احمد مهدوی

 ۱۱-آقای حاج غلامرضا محیطی

 

۱۲-آقای حاج آقا جان تشکری

 

۱۳-آقای حاج آقا احدیان

 

۱۴-آقای سرهنگ غروی

 

۱۵-آقای حاج ابراهیم مغازه

 

۱۶-آقای حاج علی اکبر اسکوئی

 

۱۷-آقای حاج ابوالفضل ناصری

 

۱۸-آقای حاج یوسف بیات

 

۱۹-آقای حاج حسین بصیر

 

۲۰-آقای حاج صادق قماشچیَ

۱-آقای دکتر ابوالفضائل مجتهدی   

                           

۲– آقای دکتر نورالدین مجتهدی 

                              

۳-آقای حاج جعفر نهاوندیان  

                                   

۴– آقای حاج اسماعیل دیزجی  

                             

۵-آقای حاج ابراهیم زنجانی  

                                 

۶-آقای حاج سید احمد کنانی    

                               

۷-آقای حاج جلال معبودیان     

                                

۸– آقای حاج احمد عطائی      

                               

۹– آقای حاج صادق وفا        

                                 

۱۰-آقای حاج سید جواد هاشمی