بینایی سنجی

* تشخیص و درمان تنبلی چشم و سردرد های چشمی                                                * کنترل انحراف چشم و تمرینات ارتوپتیک

 

* اصلاح نزدیک بینی ، دوربینی و آستیکماتیسم                                                            * تجویز لنز های طبی، رنگی و طبی رنگی

 

* ساخت ، تعمیر و فروش عینک                   * تشخیص آب سیاه و آب مروارید            * اندازه گیری فشار چشم

علی عابدینی

کارشناس بینائی سنجی
دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۴ و سه شنبه از ساعت ۱۶:۳۰
برای تعیین نوبت از ساعت ۸ بامداد