وقت ملاقات

دریافت وقت ملاقات

بیماران محترم میتوانند از طریق فرم زیر اقدام به گرفتن وقت ملاقات با پزشکان این بیمارستان نمایند

slide-vet-dr

پس از دریافت وقت ملاقات توجه کنید

درصورت عدم حضور در زمان تعیین شده نوبت شما از بین میرود

  • در انتخاب پزشک معالج دقت نمایید.
  • هنگام ملاقات مدارک پزشکی همراه بیاورید.
  • همراه داشتن کارت ملی الزامی است .
  • همراه داشتن آزمایشات انجام شده.
  • وقت تعیین شده قابل تغییر نمیباشد.
  • حضور بیمار نیم ساعت قبل از زمان ملاقات.
  • هنگام انتخاب پزشک معالج دقت نمایید.
  • بیمارستان در تغییر زمان ملاقات مختار میباشد.