شنوایی سنجی

 * انجام آزمایشات شنوائی سنجی P.T.A-SRT-SDS-T.M-RA            * تجویز انواع سمعک های دیجیتال و هوشمند BTE-CIC-RIC

 

* تعمیر انواع سمعک                                                                            * ساخت انواع قالب های ضد آب و صوت

 

* ارزیابی شنوائی و تجویز سمعک در منزل جهت سالمندان

جمشید شهابی

کارشناس شنوائی سنجی
ویزیت بیماران
شنبه از ساعت ۱۵، دوشنبه از ساعت ۱۴ و چهارشنبه از ساعت ۱۲
برای تعیین نوبت از ساعت ۸ بامداد روزهای فوق با
شماره ۶۲۹۸۵-۰۲۱ تماس حاصل فرمائید