فیزیوتراپی

شیرین امدادی

(مسئول فنی بخش فیزیوتراپی)

برنامه بخش فیزیوتراپی

 

روز های شنبه، یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۸ بامداد الی ۲۲

 

روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ بامداد الی ۱۸

 

روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۸ الی۲۲

طبق اصول برنامه های بازتوانی و نوتوانی برای احیای مجدد

عملکرد و کیفیت بهتر زندگی جهت درمان:  

       * ضایعات ستون فقرات

       * اختلالات و مشکلات مغز و اعصاب

       *بیماریهای ارتوپدی، عضلات و مفاصل

       * فیزیوتراپی بعد از انواع جراحی ها و شکستگی ها

        با استغاده از تجهیزات  وروشهای:          

        * الکترو تراپی

        * لیزر تراپی

        * کشش الکتریکی ستون فقرات (ترکشن)

         * مکانوتراپی

         * مگنت تراپی

         * سوزن خشک