سونوگرافی

 سونوگرافی از ساعت ۸ بامداد الی ۲۰ فقط با تعیین وقت قبلی انجام میشود

سونو گرافی های تخصصی:

داپلر بیضه

داپلر اندام تحتانی (وریدی) جهت بررسی گرفتگی عروق  (thrombus)

بارداری  NTNB (غربالگری مرحله اول)

بارداری بیوفیزیکال (بررسی تون، حرکت ، تنفس و میزان مایع)

داپلر رحم حامله :

داپلر بارداری جهت بررسی IUG

داپلر بارداری جهت بررسی اکرتا

کلیه سونوگرافی های ساده:

رحم و ضمائم

ترانس واژینال   (TVS)

شکم (کلیه، کبد، کیسه صفرا، طحال، پانکراس)

لگن

بارداری ساده (بررسی سن و وزن و میزان مایع Amniotic

کلیه ، مثانه و مجاری ادراری وپروستات با تعیین  Urine Residues

نسج نرم

آپاندیس

اینگونال ( Inguinal) دو طرف

معده نوزاد جهت بررسی ریفلاکس

هیپ دو طرف

تیروئید

بیضه (testis  یا اسکروتوم)

سونوگرافی غدد آدرنال

مغز نوزاد

سینه و زیر بغل (برست –اگزیلاری)