خیرین و پیشکسوتان

در سالهای دور و در دهه ۳۰ تعدادی از زنجانیهای نیک اندیش که مترصد فرصتی جهت انجام امور خیر بودند گرد هم آمده و در جلسات هفتگی که به صورت دوره ای در منزل اعضا تشکیل میگردید هم اندیشی نموده و تصمیم گرفته شد تا جمعیت خیریه ای بنام زنجانیها تشکیل گردد و در امور خیر فعالیت نمایند.به منظور سازماندهی و تعیین وظائف اولین نهاد های سازمانی شامل (هیئت مدیره و هیئت عامله)به شرح ذیل تشکیل شد :

 

هیئت مدیره آقایان:

سید احمد کنانی- حسن فرسی-ابوالفضل انگورانی-قدرت اله احدیان- مرتضی غروی- مهدی محرمی- احمد گوهریان- مسیحا اصولی-اسداله ایازی -اسماعیل دیزجی ابراهیم زنجانی-صادق قماشچی- آقاجان تشکری- یحیی عابدی- جعفر نهاوندیان- احمد عطائی- ابراهیم مغازه

 

هیئت عامله آقایان:

آقاجان تشکری- قدرت اله احدیان- جعفر نهاوندیان

جهت دریافت مجوز رسمی از ارگانهای ذیربط اقدامات لازم انجام شد و پس از مطالعه و پیگیری و تلاشهای فراوان نهایتا در تاریخ ۱۳۳۸/۲/۲مجوز افتتاح جمعیت خیریه زنجانیهای مقیم تهران از شهربانی کل کشور اخذ و به منظور تطبیق ضوابط و قوانین جاری و تهیه و تنظیم صورتجلسات لازم جهت ثبت در سازمان ثبت شرکتها ، از کلیه زنجانیها جهت شرکت و نظارت بر انتخابات اعضای هیئت مدیره دعوت بعمل آمد (با درج آگهی در روزنامه اطلاعات).

 

اسامی اولین هیئت مدیره و بازرسان (پس از دریافت مجوز رسمی) به شرح ذیل میباشد:

آقای نجفی میرزائی-آقای جلال معبودیان-جناب سرهنگ غروی-آقای احمد مهدوی-آقای دکتر دیزجی-آقای رحمن محمدیون-آقای سید جواد صدیقی-آقای سید احمد کنانی آقای رضا مشهد-آقای کاظم اربابی-آقای آقاجان تشکری-آقای ابراهیم مغازه

 

اسامی اعضای علی البدل:

آقای ابوالفضل رحمانی-آقای سید محمد میر صدری -آقای حسن فخاریان -آقای ابراهیم خانمحمدی- آقای یوسف رسولی – آقای سیف علی امانی

 

اسامی بازرسان:

آقای قدرت اله احدیان -آقای علی حقانی – آقای آقا جان تشکری

 

درمانگاه خیریه علوی زنجانیها یکی از ثمرات این نهاد مقدس است که نحوه شکل گیری آن در بخش تاریخچه درمانگاه اجمالا شرح داده شده است.