کارشناس ارشد روانشناسی

کارشناس ارشد روانشناسی :

 

* اضطراب، افسردگی، ترس مزمن، کنترل خشم و …

* خانواده، کودک، نوجوان * مشاوره قبل و بعد ازدواج

* آزمونهای روانی (هوش، شخصیت، علایق و استعدادها)

* حل تعارض زوجین و زوج درمانی